Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „POMOC SĄSIEDZKA”

Czcionka:

Projekt „POMOC SĄSIEDZKA”

 

Dobry sąsiad to skarb!

 

Wzajemna pomoc mieszkańców dobrze funkcjonujących i sprawnych na rzecz osób samotnych,
w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkających w sąsiedztwie. 

 

W kamienicy, na osiedlu, w bloku, domu twórzmy pozytywne relacje, starajmy się pomagać sobie nawzajem, dlatego powstał pomysł na projekt „Pomoc sąsiedzka”, który po raz pierwszy będziemy realizować w Ełku.

 

Projekt „Pomoc Sąsiedzka” realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem Łatwiej z siedzibą
w Ełku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków samorządu Miasta Ełku.

Okres realizacji 01.07.2016 r. – 31.12.2016 r.

Wartość projektu: 21 600 zł, w tym 16 000 zł środki samorządu Miasta Ełku.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania poprzez organizację usług opiekuńczych dla 15 osób w ramach pomocy sąsiedzkiej w Ełku.

 

Cele szczegółowe:

 • Promowanie pozytywnych postaw społecznych propagujących działania na rzecz seniorów.

 • Poprawa bezpieczeństwa osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

 • Zmniejszenie izolacji, poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

 • Wzmocnienie więzi społecznych.

 • Poprawa kontaktów w środowisku lokalnym, możliwość nawiązania przyjaźni.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa.

 • Podtrzymanie lub zwiększenie aktywności i samodzielności

 • Oddalenie w czasie konieczności korzystania z płatnych usług opiekuńczych
  i całodobowych form opieki.

 • Możliwość pozostawienia osób starszych w dotychczasowym przyjaznym środowisku własnego mieszkania w otoczeniu przyjaznych osób.

 

Zakres usług sąsiedzkich:

Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby starszej, samotnej, niesamodzielnej
w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak:

 • bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura;

 • realizacja działań pomocowych poza domem osób starszych takich jak: wizyta
  u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, pomoc przy robieniu zakupów;

 • informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia.

Usługi sąsiedzkie będą (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Usługi będą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz w tygodniu zarówno
w dzień jak i w nocy. Usługi sąsiedzkie będą realizowane poza godzinami pracy opiekunek MOPS, jeśli osoba korzysta z tego rodzaju usług. Usługi sąsiedzkie będą świadczone w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wspieranych m.in. w godzinach rannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych oraz święta. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług będzie zaakceptowany przez osoby wspierane.

Kryteria przyznawania usług sąsiedzkich:

 • w pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, których kryterium dochodowe (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • w uzasadnionych przypadkach dochód może być wyższy niż 300%;

 • w pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, które nie korzystają
  z pomocy usług opiekuńczych MOPS Ełk lub świadczonych w ograniczonym zakresie;

 • pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak
  i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich;

 • przyznawanie pomocy nie wymaga zgody administracyjnej MOPS Ełk;

 • osoba otrzymująca pomoc nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu;

 • niedozwolone jest realizowanie pomocy sąsiedzkiej wobec osób, na które pobierane
  są świadczenia pielęgnacyjne;

 • wybór osób, którym będzie przyznane wsparcie będzie konsultowany z pracownikami MOPS w Ełku.

 

Kryteria wyboru osób świadczących usługi sąsiedzkie:

 • pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej;

 • osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt,
  na co dzień z osobą wspieraną;

 • wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych;

 • wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami MOPS
  w Ełku,

 • dopuszcza się możliwość świadczenia usługi przez jedną osobę /opiekuna dla więcej niż jedne osoby objętej wsparciem.

 

Osoby zainteresowane świadczeniem usługi opiekuńczej w ramach realizowanego projektu zapraszamy do składania CV do siedziby MOPS Ełk. Osoby świadczące usługi będą zatrudniane
na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Pierwsze kroki

 • Osoby zainteresowane pomocą w formie usług sąsiedzkich winne złożyć deklarację uczestnictwa.

 • Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy winne złożyć swoją ofertę i CV.

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winne złożyć deklarację udziału (dotyczy osoby objętej pomocą). Deklarację należy złożyć w MOPS ul. Piłsudskiego 8 pokoju nr 1 i 4 (parter) lub sekretariatu (I piętro)

Szczegóły udzielają pracownicy MOPS Ełk, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, razemlatwiej.elk@wp.pl

Osoby do kontaktu: Pani Lucyna Kryłowicz oraz Pani Beata Nowakowska.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt "Pomoc Sąsiedzka"

Utworzono dnia 24.07.2017, 09:25

deklaracja "Pomoc Sąsiedzka"

Utworzono dnia 24.07.2017, 09:25

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: m.marszalek@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6