Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt systemowy "Jutro idę do pracy!"

Czcionka:

Projekt systemowy „Jutro idę do pracy!”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CEL GŁÓWNY

Zaktywizowanie społeczne  i zawodowe 184 osób z terenu miasta Ełk  (113 kobiet i 71 mężczyzn)klientów MOPS, osób niezatrudnionych poprzez aktywną integrację w okresie 01.01.2013r.-31.12.2014r.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wzrost umiejętności społecznych 184 osób z terenu miasta Ełk (113 kobiet i 71 mężczyzn )klientów MOPS w okresie 01.01.2013r.-31.12.2014r.

2. Rozwój zawodowy i osobowościowy 184 osób z terenu miasta Ełk (113 kobiet

i 71 mężczyzn) klientów MOPS w okresie 01.01.2013r.-31.12.2014r.

3. Nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowe  oraz podniesienie umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia 184 osób z terenu miasta Ełk (113 kobiet i 71 mężczyzn) klientów MOPS

w okresie 01.01.2013r.-31.12.2014r.

 

UCZESTNICY:

184 osoby (113 kobiet i 71 mężczyzn):

•w roku 2013 -  93 osób  (57 kobiet / 36 mężczyzn),

•w roku 2014 - 91 osób (56 kobiet /35 mężczyzn),

 

 

 

AKTYWNA INTEGRACJA

 

INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

1) trening umiejętności  i kompetencji psychospołecznych: 

w programie: zajęcia z psychologiem (komunikacja interpersonalna, asertywność, poczucie własnej wartości, motywacja, radzenie sobie ze stresem, itp.  ) oraz indywidualne konsultacje (diagnoza);

2) poradnictwo  specjalistyczne:

w programie: konsultacje indywidualne z pedagogiem, zajęcia z zakresu prawa pracy oraz  konsultacji  indywidualne, zajęcia z zakresu higieny osobistej, zajęcia z zakresu kształtowania własnego  wizerunku;

3) poradnictwo  i wsparcie indywidualne  i grupowe – podniesienie kompetencji  życiowych 

i umiejętności  społeczno –zawodowych:

w programie: warsztaty ABC przedsiębiorczości z uwzględnieniem ekonomii społecznej, wizyta studyjna do przedsiębiorstwa społecznego, warsztaty z zakresu wolontariatu „wolontariat - droga do zatrudnienia”, warsztaty twórczości;

4) organizacja  usług wspierających – zatrudnienie  animatorów lokalnych mających na celu budowanie kapitału społecznego, integrowanie grup, pomoc i wsparcie w kształtowaniu inicjatyw lokalnych, wspierania organizowanych działań w projekcie.

 

INSTRUMENT  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

1) warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz  konsultacje indywidualne (opracowanie Indywidualnego Planu działania).  

 

INSTRUMENT  AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

1) szkolenia i kursy zawodowe  dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników (kobiet i mężczyzn)  oraz  potrzeb lokalnego rynku pracy (konsultacja z Powiatowym Urzędem pracy w Ełku)

2) bezpłatna praktyka zawodowa u pracodawcy.

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE  ŚRODOWISKOWYM

Organizowanie i inspirowanie do działań integracyjnych  o charakterze sportowym, edukacyjnym społecznym, kulturalnym.

Praca w małych grupach ok. 10-12 osobowych.

Planuje się realizację  działań na rzecz społeczności lokalnych, działań integracyjnych  mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy poprzez naukę organizowania i wykorzystywania czasu, wypełniania ról społecznych, uwzględniając  preferencje  kobiet i mężczyzn.

Praca warsztatowa, oparta na procesie, stosowaniu interaktywnych form pracy, nauce opartej na własnych doświadczeniach, służącej ich wymianie.

Uczestnicy/czki będą mieli możliwość: wyjść do ośrodków  kulturalno-rozrywkowych (karnety np. Centrum kultury, basen, kluby sportowe, itp.).

W programie planuje się  organizację spotkania oraz wyjazdu  integracyjnego.

Przekierowanie do strony internetowej projektu systemowego "Jutro idę do pracy!"

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: m.marszalek@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6