Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzina wolna od przemocy Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy

Czcionka:

Tytuł projektu: „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”

 

Rządowy program ograniczania  przestępczości  aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Ełk.

 

Cele szczegółowe:

1)       wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie;

2)       wzmocnienie współpracy i wzrost aktywności instytucji odpowiedzialnych za ograniczenie przemocy w rodzinie;

3)       wzrost społecznej odpowiedzialności i aktywności w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4)       propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych przemocą;

5)       doskonalenie i podniesienie kompetencji osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie;

6)       wzrost poczucia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy w rodzinie;

Zaplanowane działania:

Ø       Akcja informacyjno-promocyjna skierowana na aktywizację społeczności lokalnej;

Ø       Poradnictwo i bezpłatne  konsultacje specjalistyczne (prawnik, pracownik socjalny, psycholog) skierowane do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Ø       Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Ø       Cykl edukacyjno-szkoleniowy dla osób pracujących z osobami dotkniętymi  lub zagrożonymi przemocą w rodzinie

Ø       Seminarium dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych  za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Ø       Wydanie broszury „skutecznie pomagam”

 

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.

Termin realizacji: 01.01.2014r- 31.12.2014r.

 

Finansowanie:

Projekt jest dofinansowany ze środków  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego  programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Łączna kwota projektu wynosi 88296zł, z czego  66060zł stanowi dofinansowanie z programu,  22236zł stanowi wkład własny Gminy Miasta Ełk.  

 

Adresaci projektu

Ø       pośredni:

-          społeczność lokalna ( 500 osób),

-          kadra pedagogiczna   (100 osób),

-          funkcjonariusze policji (5 osób),

-          przedstawiciele władzy samorządowej (23 osób),

(weryfikacja poprzez ilość rozprowadzonych materiałów promocyjnych, informacji, obecność podczas seminarium).

Ø       bezpośredni:

-          Osoby  i rodziny dotknięte lub zagrożone  przemocą i innymi patologiami
(120 rodzin) tj. 90 osób korzystających z porad, 30 osób – uczestników zajęć stacjonarnych i wyjazdowych (osoby z rodzin objętych procedura „Niebieskiej Karty”, objęte wsparciem pracowników socjalnych, asystentów rodzinny, ośrodka pomocy społecznej, centrów integracji społecznej),

-          Przedstawiciele instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (60 osób),

 

Oczekiwane rezultaty

Projekt pozwoli na zwiększenie dostępności do  pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej celem poprawy sytuacji rodzin ełckich mieszkańców oraz promowanie prawidłowych wzorców życia rodzinnego, zapobiegającego przemocy wobec dzieci.

Podejmowane działania pozwolą również na przygotowanie i wzmocnienie specjalistycznej kadry i podniesienia jakości i dostępności pomocy ełckim rodzinom, w szczególności tym dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Realizacja przedsięwzięcia  przyczyni się realnie do  wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczania zjawisk przemocy w rodzinie, a tym samym pozwoli na zwiększenie zaufania do instytucji.

 

Rezultaty miękkie

1. zmniejszenie "ciemnej liczby" przypadków przemocy w rodzinie

2. wzrost świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie - zmniejszenie tolerancji na przejawy przemocy domowej

3. wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego

4. wzrost świadomości prawnej ofiar przemocy w rodzinie,

 5. zwiększenie szans na zmianę sytuacji życiowej ofiar przemocy

6. zwiększenie wiedzy pracowników instytucji zajmujących się problematyką przemocy

7. wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

8. rozwój miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy

 

Rezultaty twarde

-30 uczestników zajęć edukacyjno- profilaktycznych zostanie wyedukowanych w zakresie reakcji, powiadania i nietolerancji zjawiska przemocy, procedur prawnych, radzenia sobie
w kryzysie (osoby z rodzin objętych procedura „Niebieskiej Karty”, objęte wsparciem pracowników socjalnych, asystentów rodzinny, ośrodka pomocy społecznej, centrów integracji społecznej),

-70 osób pozyska wiedzę w zakresie procedur prawnych, radzenia sobie w kryzysie poprzez poradnictwo i konsultacje indywidualne

30 pracowników  podmiotów działających w Zespole Interdyscyplinarnym
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   podwyższy swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, pomocy ofiarom przemocy oraz właściwej współpracy
z instytucjami poprzez udział w cyklu zajęć i seminariach

- Co najmniej 200 osób podwyższ swoją społeczną wiedzę o zachowaniach, reakcjach
i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie poprzez akcję informacyjno- promocyjną

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: m.marszalek@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6